Regulamentul Intern al Aquaparkului Nymphaea

 

 1. Regulamentul se aplică pentru întreaga zonă a Aquaparkului.
 • Vă rugăm să vă conformați acestor reguli și de asemenea să respectați instrucțiunile personalului Aquaparkului.
 • La cumpărarea biletului de intrare/ abonamentului și în cursul utilizării serviciilor oferite de Aquapark, vizitatorii vor respecta regulile și condițiile din acest regulament. Aceste reguli sunt afișate în locuri vizibile. Administrația atrage atenția în mod deosebit că utilizarea unor elemente de aventură (anumite tobogane și bazine) necesită experiență și agilitate, iar pentru învățarea mecanismului de funcționare, personalul Aquaparkului vă stă la dispoziție.
 • Clienților, care nu își asumă regulile sau le încalcă, perturbă ordinea sau liniștea celorlalți clienți, li se poate retrage dreptul de a folosi serviciile Aquaparkului. Când sunt situații motivate, clienții pot fi evacuați din Aquapark de către administrator, iar dacă este nevoie acesta poate apela la organele de ordine interioară sau alte organe abilitate.
 1. Administratorul își rezervă dreptul de a modifica orarul de funcționare al Aquaparkului, programul oricărui bazin și tobogan atunci când consideră că este necesar, iar acest lucru va fi anunțat pe site-ul web al Aquaparkului, al ADP-ului cât și în holul de intrare.
 • Administratorul își rezervă dreptul de a modifica orarul de funcționare al Aquaparkului, programul oricărui bazin și tobogan atunci când consideră că este necesar, iar acest lucru va fi anunțat pe site-ul web al Aquaparkului, al ADP-ului cât și în holul de intrare.
 • Pe perioada lucrărilor de întreținere sau renovare, precum și la evenimentele periodice organizate în Aquapark, unele servicii nu vor fi disponibile, fie parțial sau în întregime. Clienții vor fi anunțați în prealabil de către administrația Aquaparkului. În aceste situații, administrația nu datorează despăgubiri clienților.
 • În cazuri motivate temeinic (probleme tehnice, evenimente de forță majoră, etc.) administratorul are dreptul să închidă integral sau parţial Aquaparkul. Pentru aceasta, societatea  nu datorează despăgubiri clienţilor. De asemenea, la scăderea serviciilor din motive tehnice, administratorul își rezervă dreptul să decidă dacă schimbă tariful sau programul de funcționare.
 1. Intrarea în Aquapark și utilizarea serviciilor este posibilă doar cu bilete sau abonamente valabile.
 • Intrarea în Aquapark și utilizarea serviciilor pentru clienți se face în ordinea sosirii lor. De la această regulă fac excepție grupurile anunțate care au  plătit anticipat și integral biletele de intrare, femeile gravide, femeile cu copii mici, persoanele cu vederea sau auzul afectate, persoanele cu handicap locomotor și alte persoane cu dizabilități sau partenerii contractuali ai societății.
 • La atingerea numărului maxim de clienți a capacității Aquaparkului (1850 persoane), se permite accesul altor clienți doar în număr egal cu numărul celor care părăsesc complexul.
 • După cumpărarea biletului de intrare clientul primeste o brăţară tip ceas care este valabilă în ziua plăţii, intră cu ea doar o singură dată, nu se răscumpără şi nu poate fi transmisă altcuiva. Clientul trebuie să păstreze bonul de intrare (factura) până la plecare.
 • După cumpărarea abonamentul pentru intrare clientul primește un card de acces cu care are dreptul la 10 intrări în termen de 60 de zile calendaristice. Clientul trebuie să păstreze bonul pentru abonament (factura) până la epuizarea celor 10 intrări. În cazul cumpărării unui abonament se pot utiliza serviciile corespunzătoare tipului de abonament până în ziua expirării abonamentului. Abonamentele sunt nominale.
 • Persoanele care pot beneficia de reducere a taxei pentru biletul de intrare sau abonament trebuie să prezinte un document de identitate (cartea de identitate, pașaport, certificat de naștere), legitimație sau talon de pensie, după caz. Dacă nu dețin documente care să dovedească faptul că sunt îndreptățite să beneficieze de reducere pentru a intra în Aquapark vor achita prețul întreg.
 • Dacă vizitatorii doresc să beneficieze de servicii suplimentare (Spa, Wellness, Baie Turcească, restaurant, bar, închriere prosoape, halate, terenuri de sport, fussball, biliard) trebuie să își încarce brățara tip ceas cu bani. Datele de identificare ale brățării tip ceas sunt înregistrare  în sistem.
 • Încărcarea se face la casierie în momentul cumpărării biletului de intrare sau la oricare casierie atunci când se face mai târziu. Plata încărcării se poate face în numerar în lei.
 • În cazul utilizării serviciilor oferite suplimentar, sunt luate în considerare la decontare, datele depozitate în sistemul informatic al  Aquaparkului.
 • Clienţii Aquaparkului răspund financiar pentru integritatea brăţării tip ceas primită la intrare şi pentru consumaţiile înregistrate. Clienții răspund pentru pagubele şi costurile cauzate de pierderea, însuşirea şi utilizarea neautorizată a brățării tip ceas. Dacă clientul îşi pierde brăţara tip ceas este obligat să plătească o taxă de înlocuire în valoare de 30 lei și pierde toată suma încărcată.
 • Pentru siguranța clienților, în zonele cele mai frecventate ale Aquaparkului  funcționează sisteme de monitorizare cu camere de luat vederi – cu respectarea totală a normelor juridice referitoare la acestea. Obținerea acestor înregistrări este posibilă doar pentru autoritățile investite prin lege.

Atenție: La plecare clientul poate ieşi prin oricare poartă. Predă brățara tip ceas la casieră care verifică dacă sunt datorii cauzate de depăşirea duratei de ședere în Aquapark sau nu au fost utilizați toți banii încărcați. Dacă clientul are datorii, acestea trebuie achitate iar dacă are de primit bani, casiera îi va înmâna, după care sistemul îi va permite să plece. Brățara tip ceas rămâne la casieră. În cazul șederii în Aquapark peste durata de valabilitate a biletului, se calculează preț majorat – stabilit în Lista de prețuri, care trebuie plătit la plecare la casierie. În cazul în care clientul nu achită suma restantă, se întocmește un proces-verbal prin care se iau datele de identificare ale clientului, urmând ca acesta să achite suma în cel mai scurt timp posibil. Dacă clientul nu cooperează cu administrația Aquaparkului, se cheamă organele abilitate pentru a rezolva cazul.

 1. Personalul Aquaparkului nu își asumă nici o responsabilitate pentru accidentele sau îmbolnăvirile cauzate de anumite afecțiuni ale vizitatorilor. Având în vedere natura activităților din Aquapark ( îmbăiere, temperaturi ridicate, tobogane etc) clienților li se recomandă să-și viziteze medicul de familie și să-l întrebe cu privire la capacitatea lor de a frecventa Aquaparkul.
 2. Este interzis accesul în Aquapark al copiilor sub 14 ani neînsoțiți. Persoanele peste 14 ani își dovedesc vârsta prin documente: carte de identitate, carnet de student, pașaport, etc.
 3. Toți vizitatorii trebuie să respecte semnele de avertizare din incinta Aquaparkului, să citească instrucțiunile de folosire ale bazinelor, toboganelor, etc.
 4. Vizitatorii care refuză să poarte echipamente de protecție cerute pentru anumite activități (cască de înot, colace de alunecare) sau care nu poartă ținută de înot adecvată, pot fi opriți de salvamari să folosească anumite bazine sau tobogane.
 5. În cazul condițiilor meteo nefavorabile: furtuni, fulgere, vânt puternic, clienții sunt obligați să părăsească bazinele exterioare, bazinul interior unit cu cel din aer liber, terenurile de sport și de joacă, toboganele, pentru siguranță. Angajații Aquaparkului sunt obligați să ia toate măsurile necesare pentru siguranța clienților. Deoarece zona închisă a Aquaparkului este limitată, vizitatorii vor fi încurajați să meargă acasă sau să se adăpostească în autovehicole până la terminarea furtunii. Bazinele din exterior vor fi deschise la 30 minute după încetarea furtunii.
 6. Administrația Aquaparkului își asumă răspunderea doar pentru obiectele plasate în cutii de valori și nu este responsabil pentru lucrurile proprietate personală lăsate pe marginea bazinelor sau în dulapuri
 7. Recuperarea obiectelor căzute în bazine nu este responsabilitea administrației Aquaparkului. Nu se vor demonta canalele de scurgere sau orice altă structură pentru a căuta obiectele pierdut
 8. Persoanele găsite vinovate de exploatarea defectuoasă a instalațiilor, toboganelor, utilajelor, bunurilor Aquaparkului Oradea, cu bună știință sau din neglijență, cei care provoacă acte de vandalism sau sunt găsiți vinovați de furt, au obligația de a suporta integral valoarea pagubei produse. Împotriva acestora, conducerea Aquaparkului poate acționa contravențional sau penal. Părinții sau însoțitorii sunt obligați să suporte orice pagubă produsă de copilul lor minor. La sesizarea nerespectării regulamentului, orice persoană poate fi înlăturată de îndată din incinta Aquaparkului.
 9. Din cauza pericolului de alunecare, vă recomandăm să purtați papuci de plajă pe întreg teritoriul Aquaparkului.
 10. Orice persoană care suferă de boli de piele, ochi umflați, scurgeri din urechi, scurgeri nazale, plăgi deschise, sângerări sau orice boli transmisibile sau care poartă bandaj sau plasture, nu are acces în bazine.
 11. Este INTERZISĂ intrarea persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau/și a drogurilor.
 12. Adulții nu au voie să folosească bazinele de copii, nici să se așeze în ele.
 13. Bazinul Olimpic pentru înot, bazinul Olimpic de sărituri, bazinul cu valuri și bazinul de cățărare nu pot fi folosite de copii sub 14 ani fără supravegherea părințilo/însoțitorilor sau de către persoane care nu știu să înoate.
 14. Nu sunt permise săriturile în bazin. Excepție este bazinul pentru sărituri și doar sub supravegherea unui instructor sau salvamar. De asemenea, sunt INTERZISE competițiile sau/și ținerea respirației sub apă repetitiv, înotul subacvatic prelungit.
 15. În zona restaurantului interior, nu se permit accesul dacă aveți corpul ud sau dacă sunteți desculți.
 16. Personalul restaurantelor și barurilor își rezervă dreptul de a nu servi persoane aflate în stare de ebrietate.
 17. În conformitate cu legislația în vigoare și pentru a asigura confortul celorlați vizitatori, următoarele activități sunt INTERZISE:
 • intrarea vizitatorilor în zona bazinelor, dacă nu au folosit dușurile din vestiare. Persoanele care stau la soare trebuie să facă duș înainte de fiecare intrare în apă, în scopul de a clăti transpirația și loțiunile de protecție solară.
 • utilizarea pantofilor de stradă. Este recomandată utilizarea papucilor de plajă.
 • utilizarea bazinelor dacă aveți corpul cu ulei sau loțiuni de plajă
 • blocarea scărilor de la bazine
 • comportament care să pună în pericol securitatea și sănătatea ei/lui sau a altora. Un astfel de comportament, inclusiv limbaj abuziv sunt un motiv de expulzare.
 • accesul cu mâncare şi băutură
 • consumarea mâncării sau băuturilor în alte locuri decât la restaurant, bar sau locuri desemnate. Produsele alimentare și băuturile nu sunt permise pe marginea bazinelor. Toate gunoaiele trebuie depozitate în recipientele desemnate
 • utilizarea dispozitivelor care produc sunete dacă nu sunt însoțite de accesorii cum ar fi căști pentru urechi.
 • intrarea în bazine a copiilor până la 2 ani fără scutec de înot curat acoperit cu material impermeabil, care să se potrivească perfect în jurul picioarelor și a taliei. Scutecul standard nu este permis.
 • scuipatul, înghițirea apei, suflatul nasului în apă, urinatul, defecarea în bazine.
 • alergatul, joaca zgomotoasă, împinsul, acrobațiile, luptele, stropitul, utilizarea de blasfemii, scufundarea, orice comportament necorespunzător care perturbă zona bazinelor sau orice fapte care ar periclita vizitatorii sau personalul.
 • intrarea în bazine a persoanelor care nu știu să înoate și a copiilor sub 14 ani. Aceștia trebuie supravegheați în permanență de o persoană responsabilă (însoțitor) cu vârsta minimă de 18 ani echipată în haine de înot adecvate.
 • accesul cu recipiente de sticlă, cuțite, băuturi alcoolice sau droguri.
 • folosirea săpunului sau/și șamponului în bazine
 • folosirea materialelor explozive, a armelor sau chimicalelor în incinta Aquaparkului
 • intrarea cu animale de companie în incinta Aquaparkului.
 • mutarea scaunele/șezlongurilor la o distanță mai mică de 2m de marginea bazinelor.
 • accesul cu biciclete în Aquapark
 • folosirea băilor și toaletelor sexului opus
 • efectuarea activităților comerciale, de furnizare servicii și alte activități de vânzări zilnice sau ocazionale pe teritoriul Aquaparkului fără un contract încheiat. De asemenea este interzisă activitatea de marketing activ și cerșitul
 1. În cazul în care vizitatorii, intenționat sau din greșeală poluează cu orice substanță apa din bazine, acestea vor fi închise, golite și dezinfectate, iar întregul cost al acestor operațiuni va fi suportat de cei vinovați.
 2. În cazul unor accidente sau probleme medicale, vizitatorilor li se dă primul ajutor de către personalul calificat.
 3. Cazurile de accidente sau boală se notează într-un registru de evidență, consemnăndu-se data, ora și semnătura părților.
 4. Pentru a evita incendiile, următoarele activități sunt interzise:
 • fumatul în alte zone decât cele desemnate
 • aruncarea filtrelor de țigări aprinse în recipiente de plastic împreună cu materiale care se pot aprinde
 • desfășurarea activităților care implică aprinderea unui foc sau flacără deschisă.
 1. Vă rugăm să lăsați liber accesul la ieșirile de urgență, ușile de incendiu, extinctoare.
 1. Clienții Aquaparkului au dreptul să facă remărci verbale sau scrise despre serviciile oferite, calitatea acestora sau despre comportamentul angajaților. Cartea Consumatorilor vă stă la dispoziție la tejgheaua Biroului de informații sau la Recepție.
 2. Prin achiziționarea biletului de intrare, clienții Aquaparkului Oradea își dau acordul să fie prezentați în media, pe orice poză tipărită, cu excluderea pretențiilor ulterioare de personalitate și financiare.
 3. Pozele făcute pe teritoriul Aquaparkului Oradea se pot folosi liber de către conducere pentru activitatea proprie de reclamă și promoție. Prin cumpărarea biletului de intrare, clienții își dau acordul la stocarea pozei și administrarea acesteia conform prezentului Regulament Intern.
 1. Folosirea vestiarelor
 • Pentru depozitarea obiectelor de îmbrăcăminte precum și pentru schimbarea în ținută de baie, Aquaparkul pune la dispoziția clienților vestiare dotate cu cabine de schimb și dulapuri. Alocarea dulapurilor se face automat odată cu biletul  de intrare. Deschiderea și închiderea dulapurilor se face cu ajutorul brăţării tip ceas. Dacă se uită numărul dulapului  acesta va putea fi aflat consultând terminalele tip info care se găsesc la îndemână.
 • Copiii în vârstă de 6 ani sau mai mari trebuie să se schimbe în vestiare cu persoane de același sex.
 • Folosirea corespunzătoare a dulapurilor se face cu ajutorul ghidurilor cu pictograme afișate în vestiare.
 • În cazul pierderii brăţării tip ceas deschiderea dulapului  poate fi făcută doar cu ajutorul personalului Aquaparkului şi după identificarea corespunzătoare a dulapului. După deschiderea dulapului se întocmeşte un proces verbal de predare-primire a obiectelor găsite în dulap.
 • Lucrurile găsite în dulapuri după închiderea programului vor fi plasate în locul numit "Pierdut și găsit" de la Biroul de informații timp de o săptămână. Dacă aparținătorii nu le revendică în acest timp, acestea vor fi donate.
 • Nu răspundem pentru lucrurile lăsate în vestiare.
 • Vă recomandăm să nu veniți în Aquapark cu bijuterii, cu sume mari de bani deoarece nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru pierderea lor!
 1. Reguli de folosire a saunei
 • Saunele sunt destinate persoanelor peste 16 ani.
 • Din respect pentru ceilalți oaspeți, cât și pentru propria protecție, cei care folosesc sauna sunt rugați să se așeze pe prosop pentru a evita contactul corpului transpirat cu băncile de lemn (unde este cazul: saune uscate)
 • Papucii și halatele se vor lăsa afară, la intrarea în saune.
 • Expunerea prelungită în saună poate cauza greață, amețeli și leșin. Timpul rezonabil de folosire a saunei este de 10 minute și se recomandă  a nu se depăși 20 minute.
 • Nu au voie să folosească sauna persoanele:
  • cu tensiune arterială mică sau mare
  • cu afecțiuni cardio-vasculare sau bronhopulmonare severe
  • sub influența băuturilor alcoolice, anticoagulantelor, antihistaminicelor,  vasoconstrictorilor, vasodilatatorilor, stimulantelor, narcoticelor sau a tranchilizantelor
  • femeile însărcinate
 • Persoanele care simt amețeală sau leșin trebuie să părăsească sauna imediat. În caz de urgență apăsați butonul roșu din interiorul saunei.
 • Pentru o igienă corectă dușul este obligatoriu înainte, după sau între saune. După ce v-ați uscat puteți intra în saună. Dacă folosiți piscina faceți duș înainte sau de câte ori intrați.
 1. Reguli de folosire a bazinelor de copii
 • Bazinele pot fi folosite doar de copii sub 10 ani.
 • Părinții nu au voie să se așeze în bazin.
 • Copiii până la 2 ani sunt obligați să poarte scutece de baie
 • Jocul cu mingea este permis doar dacă nu îi deranjează pe ceilalți.
 1. Reguli de folosire a toboganelor
 • Toboganele pot fi folosite doar cu echipamentele oferite de Aquapark: colace de alunecare și nu pot fi aduse alte obiecte din exterior
 • Persoanele în stare de ebrietate sau/și sub influența drogurilor nu pot folosi toboganele.
 • Persoanelor care suferă de anumite boli cum ar fi: claustrofobie (teama de spații închise), acrofobie (teama de înălțime), nyctofobie (teama de întuneric), persoanelor cardiace, femeilor însărcinate nu li se recomandă utilizarea toboganelor.
 • Este interzisă utilizarea toboganelor dacă suprafața corpului este unsă cu ulei.
 • Copiii minori pot utiliza toboganele doar prin asumarea răspunderii și sub supravegherea permanentă a părinților sau a însoțitorilor.
 • Este interzisă folosirea toboganelor de către copiii cu înălțime mai mică de 120 cm, excepție fiind toboganele pentru copii.
 • Urcatul de jos în sus sau din părțile laterale este interzis.
 • Coborârea pe tobogan se face la semnalul salvamarului sau la culoarea verde a semaforului.

Înainte de a folosi toboganele, asigurați-vă că nu aveți bijuterii, ochelari sau orice alte obiecte care v-ar putea răni pe dumneavoastră sau pe cei din jur. De asemenea, asigurați-vă că aveți unghiile de la mâini și de la picioare tăiate, iar părul este aranjat în așa fel încât sunteți feriți de accidente.

 1. Reguli de folosire a Locului de joacă
 • Locul de joacă poate fi utilizat de copiii între 0-12 ani sub supravegherea părinților sau a animatorilor.
 • Locul de joacă poate fi utilizat exclusiv cu acordul și responsabilitatea părinților/însoțitorilor.
 • Copiii sunt obligați să aibă grijă de integritatea fizică proprie și a celorlalți participanți.
 • Este interzis alergatul pe tot teritoriul Locului de joacă.
 • Jucăriile se pot folosi exclusiv în scopul destinat. Orice daune care provin din folosirea incorectă a jucăriilor sau distrugerea lor intenționată, vor fi suportate de către părinți/însoțitori.
 • Este interzisă scoaterea jucăriilor din Locul de joacă și așezarea lor în bazine.
 • Administratorul nu răspunde pentru obiectele lăsate/uitate la Locul de joacă și nici pentru accidentele cauzate de jucării. Nu sunt permise obiecte care nu corespund vârstei copilului, care împung, taie, sugerează agresivitate, jucării care produc teamă.
 • Este interzis accesul copiilor bolnavi sau în curs de vindecare. De asemenea, este interzis accesul cu medicamente, picături pentru nas sau ochi, unguente.
 • La Locul de joacă nu se pot consuma alimente. Este interzis accesul cu mâncare, băutură, gumă de mestecat, etc
 • Este interzis accesul cu încălțăminte.
 1. Reguli pentru folosirea zonei Wellness
 • Serviciile wellness ale Aquaparkului se pot achiziționa de la recepție. Pentru serviciile wellness, se plătește anticipat cu brățara tip ceas.
 • Pentru a putea beneficia de serviciile wellness la ora la care clientul dorește, este nevoie de programare anticipată. În caz contrar, exploatatorul nu poate garanta furnizarea serviciului la ora dorită de client.
 • Clientul dovedește cu bonul dreptul său de a utiliza serviciul.
 1. Reguli pentru folosirea Băii Turcești
 • Înainte de a intra în Baia Turcească, vizitatorul trebuie să facă duș.
 • Purtarea ceasurilor, brățărilor, inelelor, lanțurilor, ochelarilor este interzisă.
 • Folosirea Băii Turcești este interzisă în caz de: insuficiență cardiacă, cardiopatie degenerativă sau de tip inflamator, tuberculoză, epilepsie, infecție a pielii, răni deschise, stare de ebrietate, stomacul gol sau prea plin.
 1. Reguli pentru folosirea Parcării
 • Parcarea poate fi utilizată de clienții Aquaparkului gratuit.
 • Persoanele care utilizează parcarea și nu sunt clienți ai Aquaparkului, vor plăti o taxă de parcare conform Listei de prețuri.
 • Pentru o bună desfăşurare a circulaţiei rutiere trebuie să respectaţi indicaţiile de pe afișajul din proximitatea punctelor de acces în parcare.
 • Conducătorul autovehiculului trebuie să parcheze în spaţiul delimitat pentru acesta şi să respecte toate semnele interne din parcare. Nerespectarea acestor obligatii dă dreptul administraţiei Aquaparkului să blocheze autovehiculul în cadrul parcării sau pe căile de acces, cu suportarea de către proprietarul acestuia a tuturor costurilor aferente, respectiv taxa de deblocare de 100 RON. Administraţia nu îşi asumă raspunderea pentru prejudiciile ce pot apărea ca urmare a blocării autovehiculului.
 • La plecare din  Aquapark, clienții vor primi un tichet gratuit inscripţionat cu un cod special pentru a putea părăsi parcarea.
 • Administraţia Aquaparkului nu îşi asumă responsabilitatea pentru integritatea autoturismelor şi a bunurilor lăsate în acestea.
 • Este interzisă efectuarea în parcare de reparaţii sau orice alte activităţi de mentenanţă auto (ex. schimburi de ulei sau antigel, alimentarea cu combustibil etc.).
 • Este interzisă circulația persoanelor prin spațiul de acces/ieșire a autovehiculelor în/din parcare.
 • Este interzisă staționarea mașinilor agricole, a vehiculelor industriale, a camioanelor și a tuturor mijloacelor de transport care nu intră în spațiul de parcare delimitat, cu excepția autocarelor pentru transportul turiștilor.
 1. Reguli pentru folosirea Terenurile de sport
 • Clienții Aquaparkului Oradea pot utiliza terenurile de sport gratuit, cu excepția terenului de fotbal, care poate fi închiriat cu aprobarea conducerii Aquaparkului Oradea potrivit tarifelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Oradea.
 • În cadrul terenurilor de sport, se pot organiza competiții sportive cu aprobarea conducerii Aquaparkului.
 • Competiţiile, programul de pregătire al sportivilor şi manifestările sportive au prioritate faţă de clienții Aquaparkului sau contractele de închiriere.
 1. Condiții de sănătate publică
 • În conformitate cu Ord. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, băile publice nu pot fi folosite de persoane care suferă de următoarele afecțiuni:
  • febră, boli contagioase, boli ale sistemului digestiv, boli de piele
  • boli care se manifestă prin spasme, pierderea conștiinței, tulburări vizibile ale pielii
  • stări de ebrietate
  • sub efectul drogurilor sau a altor substanțe

Persoanele care se dovedesc că suferă de aceste simptome au acces interzis în incinta Aquaparkului. Dacă personalul Aquaparkului semnalează persoane care au aceste afecțiuni, sunt îndreptățiți să ceară o examinare medicală a acestora pentru a stabili dacă prezintă vreun pericol pentru ceilalți vizitatori.

Prezentul Regulament intern intră în vigoare începând cu data de 01.08.2016, fiecare vizitator fiind obligat să îl respecte. Administratorul își rezervă dreptul să modifice Regulamentul intern ori de câte ori este necesar.

Dacă aveți plângeri, sesizări, observații privind prezentul Regulament, vă rugăm să le notați în Cartea Consumatorilor aflată la recepție!

Vă mulțumim că ne-ați ales și vă așteptăm!

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Continuarea navigării presupune acordul dumneavoastră conform politicii de confidenţialitate.

  Sunt de acord cu cookies.
Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul GDPR)
X

Right Click

No right click